ŽELITE RADITI S NAMA IU HRVATSKOJ?

SA MENTORICOM DRAGICOM KORENJAK,
SAVJETNICOM ZA RAZVOJ PRODAJNIH MREŽA?

Savjetnik u osiguranju je profesija sadašnjosti i budućnosti ̶
također iu Hrvatskoj.

Od 2018. godine društvo za zastupanje u osiguranju
aktivno ulazi na poslovno tržište Hrvatske.

PRIDRUŽITE NAM SE!

Društvo prvenstveno djeluje kao gospodarski subjekt s razvijenom djelatnošću u području savjetovanja i prodaje u osiguranju ̶ registrirano je za obavljanje djelatnosti u Sloveniji iu Hrvatskoj.

PRO.INS., društvo za zastupanje u osiguranju, je poslovni partner visoko kvalificiranih savjetnika u osiguranju koji stalno i uporno slijede ciljeve koje su postavili u svojim životima. Obveza svakog savjetnika i savjetnika–pripravnika je usavršavanje u okviru edukacijskih seminara društva i stručno usavršavanja za zaključivanje polica osiguranja različitih osiguravajućih društava.

Našu pouzdanost, kvalitetu i profesionalnost potvrđuje i ISO certifikat ISO 9001: 2000, kojega smo dobili 2001. godine. Dvije godine za redom, bili smo među slovenskim gazelama.

U našim 20 godina rada smo uspjeli postići više od 121.000 polica za više od 150.000 osiguranika, što je svakako činjenica koja pruža značajan doprinos povjerenju naših kupaca.

Budući da se većina aktivnosti iz ove djelatnosti obavlja u vrijeme kada su kupci dostupni kod kuće, osnovna ideja društva izražena je kao dodatna djelatnost i stoga ne diktira izravno i redovito zapošljavanje savjetnika u osiguranja. Savjetnik može samostalno odrediti kada njegovi posli prekorače vrijeme za obavljanje dva posla u isto vrijeme, a zatim odlučuje se profesionalno raditi na području djelatnosti društva PRO.INS., d. o. o.

Načini poslovne suradnje s društvom mogu biti različiti, ovisno o dogovoru.

Prednosti takvog posla uglavnom se odražavaju u smanjenju financijskog rizika onih koji započinju s ovim poslom, neograničenim prihodima, trajanju aktivnosti i osobnom profesionalnom razvoju kojeg je savjetnik stekao u organiziranom obrazovanju.

Vas posao savjetnika u osiguranju interesira?

Nazovite nas, da se dogovorimo o poslovni suradnji.

Više informacija o mentorici i savjetnici za razvoj prodajnih mreža Dragici Korenjak na njezinoj WEB-stranici: www.dkorenjak.eu

IDD direktiva i novi zakon o osiguranju donijet će značajne promjene u sektoru osiguranja

Novim zakonom o osiguranju bit će implementirana Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća (poznatija kao IDD direktiva), što će donijeti značajne promjene u sektoru osiguranja. Najveće novosti odnosit će se na režim i način distribucije te obvezu edukacije distributera osiguranja, što će osim društava za osiguranje obuhvatiti i gotovo 20.000 fizičkih osoba distributera osiguranja koji se nalaze u postojećem registru Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA).

Svi oni koji će se i ubuduće željeti baviti prodajom osiguranja morat će ispuniti kvotu od 15 sati obvezne godišnje edukacije kako bi zadržali ovlaštenje HANFA-e. Rok za prilagodbu od godine dana i ispunjavanje spomenute kvote edukacije računat će se prema datumu dobivanja prve licencije, a striktno će se početi pratiti od zakonom predviđenog 23. veljače 2019. godine.

Na primjer, ako je datum prvog ovlaštenja zastupnika u osiguranju 3. 6. 2014. godine, godina u kojoj mora prikupiti 15 sati kontinuirane edukacije, kao jedan od uvjeta za ostanak u registru, podrazumijeva razdoblje 3. 6. 2018. – 3. 6. 2019. godine i tako za svaku sljedeću godinu (3. 6. 2019. – 3. 6. 2020., 3. 6. 2020. – 3. 6. 2021. itd.)

Edukaciju će, kako to predviđa novi zakon, uz HANFA-u moći provoditi i društva za osiguranje, društva za zastupanje u osiguranju, društva za brokerske poslove u osiguranju, Hrvatski ured za osiguranje (HUO), Hrvatska gospodarska komora (HGK), sveučilišne institucije te druge pravne osobe u suradnji s navedenima. Od distributera osiguranja očekuje se da odaberu edukaciju kod neke od ovlaštenih institucija, a one će nakon provedene edukacije biti obvezne evidenciju o polaznicima i ispunjenoj obvezi dostaviti u registar HANFA-e.

Propisana edukacija obuhvaćat će, uz edukaciju o uvjetima osiguranja i važećem zakonodavstvu, i onu iz područja procjene potrebe potrošača, poslovne etike, rješavanja pritužbi i odštetnog zahtjeva, poznavanja investicijskih opcija i financijskih rizika, mirovinskog sustava, tržišta štednih proizvoda, sukoba interesa i dr.

HANFA će, nakon što novi zakon o osiguranju stupi na snagu, vrlo brzo izraditi i objaviti pripadajući pravilnik kojim će biti detaljnije propisani svi važni detalji, a više informacija moći će se pronaći i na internetskoj stranici HANFA-e.

Uz to, važna promjena odnosi se i na obvezu da svi posrednici u osiguranju moraju uspostaviti određene interne procedure za upravljanje proizvodima i procjenu rizika svake police osiguranja te o tome voditi pripadajuću evidenciju radi što kvalitetnije zaštite prava osiguranika/potrošača.

Registar ovlaštenih distributera osiguranja javno je dostupan putem internetske stranice HANFA-e, te je dobro prije sklapanja ugovora o osiguranju, uvidom u registar, provjeriti ima li distributer odobrenje u nekoj od kategorija za obavljanje poslova distribucije.

Uz sve navedeno, novi zakon donijet će i promjene nazivlja, pa će dosadašnji posrednici postati brokeri u osiguranju ili brokeri u reosiguranju, zastupanje i posredovanje nazivat će se distribucija osiguranja i reosiguranja, uvode se novi termini poput unakrsne prodaje, a uvode se i nova pravila kod internetske prodaje te zahtijeva dostava „dokumenata s informacijama o proizvodu osiguranja“ svakom klijentu, a sve radi što kvalitetnije distribucije osiguranja i veće zaštite potrošača.

Napomena* Preuzeto sa službenih stranica Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) – objava 3. prosinca 2018.

 

Linkovi