ZAPOSLENICI

 

Marjan Korenjak, direktor odnosno odgovorna osoba društva

telefon:           +386 41 620 224

e-mail:            marjan.korenjak@proins.si

 

Tatjana Ekart, poslovna sekretarka

telefon:           +386 2 421 38 50, +386 31 661 370

e-mail:             info@proins.si, tatjana.ekart@proins.si

 

STRUČNI SARADNICI

 • null

  DRAGICA KORENJAK, dipl. manag.

  Savjetnica za razvoj prodajnih mreža, trenerica i motivatorica sa 30 godina iskustva i vrhunskih rezultata u području osiguranja. Njezine seminare posjetilo je više od 30.000 sudionika sa trga JV Europe. Više o njezinim referencama na web stranici www.dkorenjak.eu.

 • null

  mag. MARKO KORENJAK

  Magistar ekonomije i upravljanja poslovnih sustava, trener za neuro-lingvističko programiranje (NLP) i coach NLP-a, predsjednik ELPA-e (European Liver Patiens Association), koja okuplja 37 država članica Europskog udruženja pacijenata s bolešću jetri, trenutno je student doktorskog programa Strateški komunikacijski menadžment na Alma Mater Europaea u Mariboru.

 • null

  PETER KRANJEC

  Vrhunski trener i voditelj  prodaje sa 18 godina iskustva i vrhunskim rezultatima na području osiguranja.

 • null

  PROF. DR. SC. MARIJAN ĆURKOVIĆ

  Jedan od najboljih poznavatelja osigurateljne problematike. Bio je predsednik Uprave Croatia osiguranje d.d i predsednik Hrvatskog ureda za osiguranje. Avtor je destak knjiga i niza stručnih članaka. Kao izvanredni profesor predaje na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

 • null

  TANJA CIGLARIČ

  Je iskusni marketing konsultant sa više od 10 godina iskustva u digitalnom marketingu. Radila je skoro 9 godina u industriji osiguranja. Sa svojim brendom Marketing for small business, pomaže većem broju kompanija sa novim marketinškim znanjem, a prošle godine se specijalizuje za marketing na društvenim mrežama.