WIENER OSIGURANJE – ZDRAVSTVENO (O)SIGURAN

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva sva sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja, a ukoliko se ugovori pokriva i doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a.

Kod korištenja usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja, troškovi sudjelovanja iznose 20% cijene zdravstvene usluge, do maksimalno 2.000,00 kn po jednoj epizodi liječenja.

U primarnoj zdravstvenoj zaštiti sudjelovanje od 10,00 kn plaća se kod svakog posjeta ordinacijama izabranog liječnika obiteljske medicine, ginekologije i dentalne medicine. Sudjelovanje u troškovima u iznosu od 10,00 kn plaća se i za izdavanje lijeka po svakom receptu u ljekarni. Ukoliko osiguranik koristi lijek s Dopunske liste lijekova HZZO-a, najveća doplata za lijekove može iznositi više od 1.000,00 kn po samo jednom pakiranju lijeka.

Kako biste se osigurali od iznenadnih financijskih troškova za potrebe dijagnostike, liječenja i rehabilitacije, ugovorite Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje.

Pogodnosti za Vas

  • Popust za jednokratnu uplatu premije u visini od 5%
  • Iskaznica kao sredstvo plaćanja
  • Opcija B liste lijekova

VRSTE PROGRAMA:

DOPUNSKO CLASSIC
Program DOPUNSKO CLASSIC osigurava pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja, u punom iznosu bez ograničenja i to za specijalistički pregled, specijalističku dijagnostiku, fizikalnu terapiju, bolničko liječenje, ortopedska i druga pomagala, dentalna pomagala, zdravstvenu zaštitu u inozemstvu te sudjelovanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za usluge kod izabranog liječnika i za izdavanje lijeka po receptu.

Nakon ugovaranja programa DOPUNSKO CLASSIC osiguranik dobiva iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja na kućnu adresu. Iskaznica Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja služi kao sredstvo izravnog plaćanja sudjelovanja za pokrića iz programa DOPUNSKO CLASSIC.

DOPUNSKO B1000
Program DOPUNSKO B1000 osigurava pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja i to za specijalistički pregled, specijalističku dijagnostiku, fizikalnu terapiju, bolničko liječenje, ortopedska i druga pomagala, dentalna pomagala, zdravstvenu zaštitu u inozemstvu te sudjelovanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za usluge kod izabranog liječnika i za izdavanje lijeka po receptu.

Program DOPUNSKO B1000 osigurava pokriće doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do iznosa doplate od 1.000,00 kn godišnje.

Nakon ugovaranja programa DOPUNSKO B1000 osiguranik dobiva iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja na kućnu adresu. Iskaznica Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja služi kao sredstvo izravnog plaćanja svih sudjelovanja za pokrića iz programa DOPUNSKO B1000. Doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a ostvaruje se po modelu refundacije.

DOPUNSKO B1000 Autorizacija
Program DOPUNSKO B1000 Autorizacija osigurava pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja i to za specijalistički pregled, specijalističku dijagnostiku, fizikalnu terapiju, bolničko liječenje, ortopedska i druga pomagala, dentalna pomagala, zdravstvenu zaštitu u inozemstvu te sudjelovanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za usluge kod izabranog liječnika i za izdavanje lijeka po receptu.

Program DOPUNSKO B1000 Autorizacija osigurava pokriće doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do iznosa doplate od 1.000,00 kn godišnje.

Nakon ugovaranja programa DOPUNSKO B1000 Autorizacija osiguranik dobiva iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja na kućnu adresu. Iskaznica Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja služi kao sredstvo izravnog plaćanja svih sudjelovanja za pokrića iz programa DOPUNSKO B1000 te za izravno plaćanje doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a.

Više: https://www.wiener.hr/dopunsko-zdravstveno-osiguranje.aspx

Dodatno zdravstveno osiguranje

Ukoliko želite učiniti korak više u brizi za zdravlje ugovorite DODATNO zdravstveno osiguranje. Wiener DODATNO zdravstveno osiguranje omogućava Vam viši standard i veća prava prilikom korištenja zdravstvenih usluga.

Preventivni sistematski pregled ima za cilj pratiti zdravstveno stanje osobe kako bi se na vrijeme uočila odstupanja i nepravilnosti prije nego se pojave klinički simptomi bolesti. Preventivni sistematski pregled je pravovremeni i najučinkovitiji način brige za zdravlje te smo široki preventivni sistematski pregled ugradili u sve naše programe DODATNOG zdravstvenog osiguranja.

U slučaju pojave kliničkih simptoma bolesti ili ozljede te preporuke liječnika za dodatnom medicinskom obradom ili terapijom, u našim programima DODATNOG zdravstvenog osiguranja imamo cijeli niz medicinskih usluga koje možete obaviti na način da Vi birate i mjesto i vrijeme obavljanja medicinske usluge u jednoj od naših suradnih zdravstvenih ustanova na području cijele Republike Hrvatske.

U pokriću Wiener DODATNOG zdravstvenog osiguranja nalazi se više od 220 različitih medicinskih usluga (specijalističkih pregleda, specijalističke dijagnostike, laboratorijske dijagnostike, malih operativnih zahvata i ambulantne fizikalne terapije) koje možete koristiti ovisno o ugovorenom programu osiguranja.

Pogodnosti za Vas:

  • Popust za jednokratnu uplatu premije u visini od 5%.
  • Povoljnije ugovaranje police dopunskog zdravstvenog osiguranja.
  • Sistematski pregledi na jednom mjestu.
  • Izbor liječnika i termina.
  • Vrhunska medicinska oprema.

PROGRAMI:

DODATNO Standard

DODATNO Standard predstavlja program uravnoteženog opsega pokrića koji nudi prošireni sistematski pregled, preglede kod liječnika specijalista do ukupnog iznosa od 1.000,00 kuna godišnje, usluge specijalističke i laboratorijske dijagnostike do iznosa od 2.000,00 kuna godišnje.

DODATNO Expert

DODATNO Expert predstavlja program šireg opsega pokrića koji vam nudi veći broj usluga i veću sigurnost u slučaju pojave bolesti i ozljeda. DODATNO Expert u svom pokriću ima prošireni sistematski pregled, preglede kod liječnika specijalista do ukupnog iznosa od 2.000,00 kuna godišnje, usluge specijalističke i laboratorijske dijagnostike do iznosa od 3.000,00 kuna godišnje, MR ili CT uslugu, male operativne zahvate u vrijednosti do 3.000,00 kn godišnje te ambulantnu fizikalnu terapiju u trajanju od 10 dana godišnje.

Više: https://www.wiener.hr/dodatno-zdravstveno-osiguranje.aspx