WIENER OSIGURANJE – ŽIVOTNA OSIGURANJA

FLEXI BENEFIT je moderna verzija klasičnog životnog osiguranja kojom su ujedinjene ZAŠTITA – kroz pokriće osiguranih rizika čime se jamči materijalna sigurnost vaših najmilijih i ŠTEDNJA – kroz isplatu ugovorene osigurane svote uvećane za pripisanu dobit* pri isteku. Namijenjeno je svima u dobi od 14 do 70 godina života, u trajanju od najmanje 5, a najviše 40 godina. Zaštitite sebe i svoju obitelj birajući sami svoju kombinaciju osigurateljnih pokrića prema trenutnim potrebama.

Posebnosti programa FLEXI BENEFIT
Kombinirajte svoje svote osiguranja:

 • Pružamo vam mogućnost odabira različitih kombinacija osiguranih svota za slučaj smrti i doživljenja. Prilagodite obroke premije.
 • Prilagođavamo dinamiku rasta godišnje premije prema vašim mogućnostima i željama.

Pružamo vam dodatna pokrića osiguranja:

 • U slučaju smrti kao posljedice nesretnog slučaja isplaćuje se dvostruka osigurana svota.
 • U slučaju smrti uslijed prometne nezgode isplaćuje se trostruka osigurana svota.

Dodatne pogodnosti uz FLEXI BENEFIT:

 • možete ga koristiti kao jamstvo otplate kredita u banci,
 • možete ostvariti pravo na predujam u Wiener osiguranju do visine 90 % otkupne vrijednosti,
 • u slučaju promjene životnih okolnosti, policu FLEXI BENEFIT u svakom trenutku možete prilagoditi svojim novim potrebama i mogućnostima izmjenom pojedinih parametara (širine, visine ili trajanja pokrića, korisnika…),
 • vaša su sredstva sigurno i konzervativno uložena, zaštićena od ovrhe te prema važećim zakonima ne podliježu posebnim porezima na štednju.

Više: https://www.wiener.hr/flexi-benefit.aspx

CREDIT BENEFIT je savršeno prilagođena zaštita kojom osiguravate otplatu preostalog kredita u slučaju smrti. Premija se uplaćuje jednokratno na početku, a osigurana svota uvijek prati visinu neotplaćenog dijela kredita.

Program Credit Benefit namijenjen je svima u dobi od 14 do 70 godina života, u trajanju od najmanje 2, a najviše 30 godina. Programom Credit Benefit možete zaštititi svoje bližnje od financijskih problema u slučaju neželjenih životnih situacija.

Pogodnosti za Vas:

 • možete ga koristiti kao jamstvo otplate kredita u banci,
 • visoka osigurateljna zaštita za pristupačnu premiju,
 • zbrinjavanje obitelji.

Više: https://www.wiener.hr/credit-benefit.aspx

SINTEGRA BENEFIT je životno osiguranje za slučaj smrti koje savršeno nadopunjuje razne oblike dugoročne štednje (treći mirovinski stup, dječja štednja, stambena štednja…) i osigurava bolju i sigurnu budućnost cijele obitelji. Ugovorena osigurana svota ovog programa se s godinama smanjuje, prateći očekivani rast ušteđenih iznosa iz drugih programa, kako bi Vaša obitelj u svakom trenutku bila maksimalno zaštićena.

Posebnosti programa SINTEGRA BENEFIT:

 • kreiranje zaštite prema vlastitim potrebama, biranje iznosa s kojim želite biti zaštićeni,
 • zaštita u slučaju nepredvidivih životnih okolnosti • optimalna kombinacija s raznim oblicima štednje.

Dodatne pogodnosti uz SINTEGRU BENEFIT:

 • u slučaju smrti isplata osigurane svote korisnicima osiguranja,
 • polica osiguranja već od 300 kn godišnje,
 • bez plaćanja premije zadnju četvrtinu trajanja osiguranja,
 • izbor trajanja osiguranja od 5 do 30 godina,
 • pristupna dob osiguranika od 14 do 70 godina,
 • dodatne isplate za slučaj smrti uslijed nezgode ili prometne nezgode.

Više: https://www.wiener.hr/sintegra-benefit.aspx

Program GET WELL BENEFIT omogućuje Vam jednostavnu i pristupačnu financijsku zaštitu za slučaj operacija uslijed bolesti ili nezgode. Osiguranici sami biraju kliniku i liječnika bilo gdje na svijetu, a Wiener osiguranje isplaćuje odgovarajuću osiguranu svotu u gotovini – jednostavno i brzo. Get Well Benefit – osiguranje za slučaj operacija namijenjeno je osobama od 14 do 70 godina života.

Program Get Well Benefit Vam je potreban u situaciji kada je operacija nužna, a dodatno ste opterećeni i drugim problemima:

 • dugo čekanje na izvođenje operacije u državnim bolnicama,
 • visoke cijene zahvata u privatnim klinikama,
 • visoki troškovi smještaja obitelji u mjestu operacije dodatni troškovi vezani za rehabilitaciju i kvalitetan tretman pri oporavku.

Pogodnosti za Vas:

 • pokrićem obuhvaćeno gotovo 400 kirurških zahvata,
 • isplata ne ovisi o činjenici tko Vam je i gdje obavio operaciju,
 • naknada se isplaćuje neovisno o stvarnim troškovima operacije,
 • Vaš je izbor i odluka za koju svrhu ćete svrhu upotrijebiti isplaćenu naknadu,
 • Vaša se premija u slučaju većeg broja operacija neće povećati,
 • iako je broj isplata neograničen, iznos naknade za sljedeću operaciju se ne umanjuje.

Više: https://www.wiener.hr/get-well-benefit.aspx

Program MOJ (O)SIGURAN PRINOS 2022 je životno osiguranje za slučaj smrti i doživljenja s garancijom isplate kod kojeg ugovaratelj osiguranja preuzima rizik ulaganja. Uplatom jednokratne premije polici se pridružuje određeni broj udjela u Unutarnjem fondu 2022 denominiranom u EUR. Ugovaratelj snosi rizik neizvjesnosti buduće vrijednosti Unutarnjeg fonda te rizik da izdavatelj obveznice u koju je imovina Unutarnjeg fonda uložena u cijelosti ili djelomično ne ispuni svoje obveze.

Nositelj garancije isplate je izdavatelj obveznice u koju je imovina Unutarnjeg fonda uložena tj. Ministarstvo financija Republike Hrvatske. Po isteku ugovorenog trajanja osiguranja isplaćuje se iznos koji odgovara godišnjem prinosu od 1,35% na uplaćenu premiju.

U slučaju smrti, osiguravatelj isplaćuje veći od iznosa:

 • ukupna vrijednost svih kupljenih udjela,
 • ukupan iznos uplaćene jednokratne premije.

U slučaju smrti uslijed nezgode, osiguravatelj isplaćuje minimalno 150% uplaćene jednokratne premije.

U slučaju smrti uslijed prometne nezgode, osiguravatelj isplaćuje minimalno 250% uplaćene jednokratne premije.

Vaše prednosti:

 • možete ga koristiti kao jamstvo otplate kredita u banci,
 • možete ostvariti pravo na predujam u Wiener osiguranju,
 • štednja uz atraktivne kamatne prinose,
 • dodatna isplata za slučaj smrti uslijed nezgode,
 • dodatna isplata za slučaj smrti uslijed prometne nezgode.

Više: https://www.wiener.hr/moj-osiguran-prinos.aspx