PRO.INS., zavarovalna zastopniška družba
– vaš partner tudi v prihodnosti – skupaj že 20 let

Professional insurance, zavarovalna zastopniška družba, d. o. o., skrajšan naziv družbe PRO.INS., d. o. o., je novo ime družbe ZM Agenta, nekdaj hčerinskega podjetja Zavarovalnice Maribor (sedaj Zavarovalnica Sava), ki se na slovenskem zavarovalniškem trgu pojavlja že od maja 1997.

S svetovanji in sklepanji zavarovanj odgovorno skrbimo za varnost naših strank in varnost njihovega premoženja. Za vsakogar si namreč prizadevamo najti najustreznejšo in najugodnejšo rešitev.

Tako vam lahko v družbi zagotovimo celovito varnost s sklenitvijo raznih zavarovanj. Ponujamo vam BREZPLAČNA in neobvezna strokovna svetovanja s področja:

  • osebnih zavarovanj,
  • nezgodnih zavarovanj,
  • zdravstvenih zavarovanj,
  • premoženjskih zavarovanj,
  • avtomobilskih zavarovanj,
  • zavarovanj odgovornosti ter
  • zavarovanj pravne zaščite.

Strokovni seminarji, ugledni tuji predavatelji, stalna izobraževanja in usmerjenost h kakovosti so pripomogli, da se je družba razvila v uspešno vseslovensko podjetje, ki na področju znanja, organizacije in tehnologije nenehno sledi napredku ter prilagaja poslovanje in kadrovanje Zakonu o zavarovalništvu.

Našo zanesljivost, kvaliteto in strokovnost potrjuje tudi CERTIFIKAT ISO 9001:2000, ki smo ga prejeli v letu 2001.

Družba na poslovnem trgu nastopa predvsem kot gospodarski subjekt z razvito dejavnostjo iz področja svetovanja in prodaje. V našem 20-letnem delovanju smo izpolnili že več kot 121.000 polic za več kot 150.000 zavarovancev, kar je zagotovo podatek, ki tehtno pripomore k zaupanju naših strank.

Na slovenskem zavarovalniškem trgu se enakopravno srečujemo s konkurenco in se ob prihodu tujih zavarovalnic intenzivno vključujemo v njegovo preoblikovanje. Naša vizija je usposobiti zavarovalnega zastopnika pripravnika za samostojno delo na terenu s pomočjo preizkušenih tehnik in strategij ter pristopov vrhunske prodaje in osebne rasti.


PREUDAREN SOPOTNIK VAŠE VARNOSTI ŽE 20 LET.