PRO.INS., zavarovalna zastopniška družba
– vaš poslovni partner

PRO.INS., zavarovalna zastopniška družba je poslovni partner strokovno usposobljenim svetovalcem – zavarovalnim zastopnikom, ki nenehno in vztrajno sledijo ciljem, ki so si jih zastavili v življenju. Obveznost vsakega zavarovalnega zastopnika – pripravnika je, izobraževati se v okviru izobraževalnih seminarjev družbe in strokovno izpopolnjevati za sklepanje zavarovanj oz. produktov različnih zavarovalnic.

Družba na poslovnem trgu nastopa predvsem kot gospodarski subjekt z razvito dejavnostjo s področja svetovanja in prodaje. Ker se večina poslov iz omenjene dejavnosti opravi v času, ko so stranke dosegljive doma, je bila osnovna ideja podjetja izražena kot dopolnilna dejavnost in zato ne narekuje neposredne, redne zaposlitve zavarovalnih zastopnikov. Zastopnik lahko sam določi, kdaj njegovi posli presegajo njegovo časovno obsežnost za izvajanje dveh poslov hkrati in se takrat odloči za profesionalno delo na področju dejavnosti družbe PRO.INS., d. o. o.

Načini poslovnega sodelovanja s podjetjem so lahko različni, odvisno od dogovora (podjemna pogodba, s. p., druge oblike družb).

Prednosti takšnega načina dela se kažejo predvsem v zmanjšanju finančnega tveganja tistih, ki začnejo s tem poslom, neomejenost pri zaslužku, času opravljanja dejavnosti ter osebnega profesionalnega razvoja, ki ga pridobi zastopnik na organiziranih izobraževanjih.

Za zavarovalne zastopnike – pripravnike smo pripravili niz seminarjev, za katere smo že iz lastnih izkušenj in izkušenj drugih ugotovili, da prinesejo rast in uspeh na osebnem področju, kot na poslovnem – vse do ekskluzivnega znanja in izkušenj zavarovalnega zastopnika.

Zavarovalni zastopnik je poklic sedanjosti in prihodnosti.