Zdravstvena zavarovanja

Zdravje je v sodobnih družbah ena največjih vrednot. Zdravje nima cene, poznamo le stroške bolezni. Njegove neizmerne vrednosti se človek zave, ko zboli ali se poškoduje.

Zdravljenje bolezni in poškodb je povezano s stroški. In kaj je potem zdravstveno zavarovanje? Za kaj se zavarujemo pri zdravstvenem zavarovanju? Za bolezen, poškodbo? Morda za zdravje?

V zdravstvenem zavarovanju se zavarujemo za stroške, ki bi jih imeli, če bi zboleli ali se poškodovali.  Zdravstveno zavarovanje je torej zavarovanje, ki nam ob bolezni ali poškodbi zagotavlja višjo socialno varnost.

V Sloveniji je na področju zdravstvenega zavarovanja javno – obvezno (zakonsko določeno) in zasebno – prostovoljno (pogodbeno določeno).

Edini izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS, ki ni zavarovalnica) in se financira s prispevki, ki jih plačujejo zavarovanci, delodajalci in drugi zavezanci za plačilo.

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje (PZZ) je po noveli Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zavarovalniška dejavnost, ki jo izvajajo izključno zavarovalnice.

V osnovi poznamo v svetu štiri tipe prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, in sicer: nadomestno, dodatno, dopolnilno in vzporedno, ki jih tržijo zavarovalnice.

Dodatna in vzporedna zdravstvena zavarovanja štejemo za nadstandardna, saj zagotavljajo večji obseg pravic, višji standard storitev ali ugodnejši postopek njihovega uresničevanja ter dodatne pravice, ki niso vključene v obveznost zdravstveno zavarovanje.

Zdravstveno zavarovanje Best Doctors

Je oblika prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovanje je namenjeno vsem, ki niti za trenutek ne želijo prepustiti naključju svoje zdravja ali zdravja svojih otrok. Torej osebam, ki v najbolj nujnih primerih potrebujejo in pričakujejo najboljšo in takojšnjo zdravstveno oskrbo vrhunskih strokovnjakov.

Prednosti zavarovanja Best Doctors:

  • zdravljenje pri najboljših zdravnikih po vsem svetu (razen v Sloveniji) v primeru kritih bolezni;
  • dostop do drugega zdravniškega mnenja v primeru katerekoli bolezni in/ali poškodbe;
  • kritje stroškov prevoza in nastanitve za zavarovanca in spremljevalca;
  • zavarovalno kritje do 1.000.000 €.

Z najboljšimi zdravniki dobite popoln nadzor. Če dobite resno bolezen, npr. nekatere vrste raka, ali če potrebujete presaditev organa se lahko odločite za zdravljenje pri najboljšem strokovnjaku kjerkoli na svetu. Družba Best Doctors bo poiskala in priporočila najboljšo ustanovo za zdravljenje zunaj Slovenije.

Best Doctors – najboljše zdravljenje za vsakogar v samo štirih korakih mimo čakalne vrste.

Vzemita si le dve minuti časa in poglejte filmček – predstavitev produkta Best Doctors na naslednjem linku: https://www.youtube.com/watch?v=J0-u0b3rM-8